Úspěch není cíl, je to cesta
směr, kterým jdete.
Zig Ziglar

Jaké možnosti spolupráce nabízíme ?

Konzultace

Kdy je vhodné?

Přemýšlíte jak posílit váš byznys?

Máte plán a vize, ale neumíte jejich efekt odborně posoudit?

Získejte profesionální stanoviska a hodnotné rady pro vaše záměry. Vyvrátíme vaše pochybnosti a zajistíme kontrolu nad realizací marketingových aktivit ve vaší firmě.

Výsledkem vzájemné spolupráce bude definování realistických prognóz a následné úspěšné a efektivní využití vámi vynaložených investic.

Popis spolupráce

Podstatou spolupráce s vaší firmou jsou marketingové konzultace. Termíny, frekvence a celková časová náročnost poradenství se odvíjí od vašich konkrétních potřeb. Odborné konzultace díky vysoké úrovni poskytovaných služeb často přirozeně vyústí ve vznik dlouhodobého partnerství.

Klienti

   

Projekt

Kdy je vhodné?

Máte jasnou představu o marketingovém záměru a chybí vám zodpovědná supervize projektového manažera?

Aby se z projektu nestala černá díra na peníze, vše je nutné dobře promyslet a sestavit tým zkušených a kvalifikovaných lidí, kteří ohlídají každou maličkost.

Jako team leadeři jsme během působení v renomovaných reklamních agenturách nasbírali dostatečné zkušenosti, abychom vám zaručili efektivní realizaci vašich projektů.

Popis spolupráce

Při projektovém řízení je z naší strany definován přesný obsah projektu a s ním spojená časová náročnost, ze které se utváří konečná cena za projekt. Projektová spolupráce je ideální variantou podrobit nás zatěžkávací zkoušce před navázáním dlouhodobého partnerství.

Klienti

       

Partnerství

Kdy je vhodné?

Filozofií marketingového partnerství je intenzivní spolupráce v oboru marketingu, sestavená na míru potřeb vaší firmy. Stáváme se tak součástí vašeho týmu a nemusíte investovat do nákladných marketingových oddělení a zaměstnanců. Kvalifikovaný tým sestavený na míru vašich potřeb zabezpečí dosažení definovaných cílů. Pokud hledáte partnera, který je schopen dlouhodobě na vysoké úrovni zastřešit marketingovou komunikaci ve vaší firmě, neváhejte nás oslovit.

Popis spolupráce

Našim partnerům nabízíme dialog, přizpůsobivost a osobní přístup. Své klienty známe jménem a společně řešíme potíže i slavíme úspěchy. Plánujete-li ve firmě strategický marketing v dlouhodobé perspektivě, rádi vám zastřešíme marketingové oddělení na vysoké úrovni po dobu vašich potřeb.

Klienti

          

Proces spolupráce s klienty

Diagnóza
Klient definuje své potřeby, cíle a kritické momenty. Společně zjistíme v jaké výchozí situaci se vaše firma nachází, definujeme silné a slabé stránky, požadavky a časový horizont, do kdy si přejete výsledků dosáhnout. Pro účely intenzivnějších forem spolupráce obvykle následuje vyhotovení komplexního marketingového auditu, který specifikuje postupy a procesy budoucí spolupráce.
Strategie
Na základě společně definovaných cílů, revize termínů a provedení kvalifikovaných odhadů připravíme strategii marketingu na míru vašich potřeb. Strategie je z hlediska dosažení cílů obvykle rozdělena na krátkodobý a dlouhodobý horizont a slouží jako metodický podklad pro navazující realizační procesy vedoucím k dosažení cílů vaší firmy.
Realizace
Realizace je proces zahrnující vlastní exekuční a produkční činnost, která byla definována v marketingové strategii. Mezi obvyklé aktivity, které naši klienti nejčastěji využívají patří grafické zpracování, DTP, tisková produkce, foto produkce, video produkce, online marketing, tvorba webových projektů, PR a organizace eventů.
Výsledky
Již při samotné vstupní koncepci se zabýváme především vašimi cíly a požadavky. Vždy se zaměříme na váš úspěch, kterého díky dlouhodobým zkušenostem dosahujeme. Vaše firma tak spoluprací s námi získá nejen profesionální image, konkurenční výhody a nové zdroje zákazníků, ale především zvýšení zisku a obchodních příležitostí. Vždy se jedná o spolupráci a proto je nutné mít na paměti, že velkou měrou ovlivníte výsledek aktivním přístupem i vy a tým vaší firmy, který se na definování požadavků bude podílet.