Úspěch vedoucího je možné definovat jako
maximální využití schopností podřízených.
John C. Maxwell

Jaké marketingové služby poskytujeme?

Profectus poskytuje klientům marketingové služby na míru konkrétních potřeb. Šíře a možnosti marketingu, stejně tak jako specializace a obory podnikání, jsou v dnešní době velice široké. Specializace profesí a zaměření se na cílovou skupinu konkrétního klienta vyžaduje dostatečnou odbornou přípravu budoucích marketingových aktivit.
Mezi nejčastější marketingové služby, které zastřešujeme, patří:

Sestavení marketingové strategie, organizace workshopů, definice firemních procesů, korporátní identita, online marketing, SEO, PPC, webové stránky, grafické práce, produktový design, produkce dárkových předmětů na míru, tisková produkce, foto produkce, video produkce, PR a mediální servis.

Rozsah služeb dle Vašich potřeb

Strategie

MKTG aktivity

Kreativa/grafika

Produkce

1
2
3
4
Tisková produkce
Video produkce
Komunikační meteriály
Foto produkce
Produktový desgin
Marketingový audit
Marketingová strategie
Datová analýza
Mediální strategie
Strategické workshopy
Brand a jeho podpora
Vztahy se zákazníky
Online marketing
Direct marketing
Podpora prodeje
Vztahy s médii
Logo
Korporátní identita
Korporátní tiskoviny
Komunikační materiály
Produktový design
Web design
Tisková produkce
Video produkce
Foto produkce
Produkce dárkových předměrů na míru